Nagy adatsűrűségű vízminőség monitoring rendszerek

Írta: Jakab András on .

Monitoring rendszer

Az in-situ vízminőség szenzorok (optikai és ion-szelektív) egyre inkább hozzáférhetők, és a segítségükkel vizsgálható vízminőségi paraméterek száma is egyre bővül. Ha figyelembe vesszük, hogy az adatgyűjtési technikák és az adatelemzési módszerek viszont már régen rendelkezésünkre állnak, könnyen belátható, hogy kitűnő, és teljesen új lehetőségek állnak rendelkezésre a vízminőség paraméterek széles skálájának nagy frekvenciájú monitorozására.

A hagyományos mintavételnek egyik legnagyobb előnye, hogy az elemzéseket megbízható akkreditált laboratóriumokban elvégezve nagy pontosságú adatokat kapunk az adott mintára. Ezzel együtt, viszont számos hátránya is van. Gondoljunk csak arra, hogy a minták tartósítása nem minden komponensre megbízható, a mintavétel időben és térben ritkán reprodukálható (pl. azonos mintavételi mélység, vagy vizsgálati időpont, stb.), viszonylag magasak a fajlagos költségek (személyzet, szállítás, labor, stb.), és nem utolsó sorban, az eredmények kevés információt hordoznak.

Ezzel szemben, a nagy sűrűségű mintavételnek az előnyei számosak még akkor is, ha az így mért koncentrációk a pontosság tekintetében csak óvatosan vethetők össze egy laboratóriumi vizsgálat eredményével. Kérdés, hogy mi a fontosabb? Egy precíz, de kevés információtartalommal bíró egyedi eredmény, vagy egy „kevésbé precíz", de sokkal több következtetés levonására alkalmas idősor, vagy idősorok? Tekintsünk az alábbi két ábrára, és rögtön látszik a nagy sűrűségű adatsorban rejlő információtöbblet. Bár a példában szereplő pH mérés nem igényel laboratóriumi analitikai eszközöket, hasonló lenne a különbség a nitrát, a klorofill, a klorid vagy egyéb olyan komponens tekintetében, amelyet normál körülmények között vett mintából vizsgálnak laboratóriumi körülmények között.

HF Monit P1

Ritkán mért pH értékek kéziműszerrel

HF Monit P2

10 percenként mért pH értékek permanens telepítésű szondával


Mikor van szükség nagy sűrűségű és online monitoring rendszerek alkalmazására?

Természetesen, erre a kérdésre számos válasz adható. Ettől függetlenül, nagy általánosságban elmondható, hogy ha a vizsgált paraméterek változása vagy azok abszolút értéke gyors intézkedéseket kíván, vagy ha több paraméter közötti összefüggések elemzésére van igény (pl. tápanyag szükséglet, oxigén háztartás, stb. vizsgálata), akkor elengedhetetlen az online monitoring rendszer alkalmazás és a nagy sűrűségű adatsor. Ha figyelembe vesszük, hogy a kapott információknak mekkora a gazdasági haszna, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy olcsóbb is az ilyen rendszerek alkalmazása.


Hogyan hozzunk létre nagy sűrűségű adatokat generáló monitoring rendszert?

A Jakab és Társai Kft. rendelkezik mindazon eszközökkel, amelyekkel kiépíthetők a nagy adatsűrűségű, többparaméteres (vízminőség és vízmennyiség) online vagy akár offline monitoring rendszerek. Modemjeink és szondáink garantáltan kis fogyasztásúak és megbízhatóak, az adattovábbítás kizárólag biztonságos, jelszóval védett csatornákon történik, és a több hozzáférési jogosultságot kínáló web alapú megjelenítési felület grafikus és interaktív. A Diver vízszint, hőmérséklet és vezetőképesség adatgyűjtőkkel főleg vízmennyiség monitoring rendszerek építhetők, míg az Aquaprobe többparaméteres szondákkal elsősorban vízminőség monitoring rendszerek létesíthetők, de azok a vízszintet is mérik. A két rendszer kompromisszumok nélkül kombinálható is.

 Diver FamilyGDT-MGDT-S

Aquaprobe Range