Újdonságok a Visual MODFLOW Flex 2014.1 verzióban

A Visual MODFLOW Flex v.2014.1 támogatja a USGS MODFLOW modell MODFLOW-USG verzióját, amely a klasszikus MODFLOW-nak a véges térfogatok (finite volume) eljáráson alapuló változata. Ez a változat lehetővé teszi rugalmas és hatékony modellrácsok és geometriák alkalmazását.

A nem strukturált rácsok előnyei

Megnövelt szimulációs pontosság

A nem strukturált rácsok lehetővé teszik a kutak, folyók és egyéb peremfeltételek körüli lokális rácsfinomítást, valamint a nem folytonos rétegek támogatását. Ezek a képességek nagy felbontást tesznek lehetővé azokon a területeken, ahol erre a leginkább szükség van.

Csökkentett szimulációs idők

A tradivionális MODFLOW rácsfinomítás gyakran fölöslegesen nagy számú rács-cellát generált a modell olyan területein, ahol arra nincs is szükség. Ennek eredménye - főleg az amúgy is sok cellát tartalmazó modellek esetében - a megnövekedett szimulációs idők, azaz a kis hatékonyságú modellek. A nem strukturált rácsok révén, a rácsfinomítást csak azokra területekre kell elvégezni, ahol arra tényleg szükség van, ami lényegesen kevesebb cellát, stabilabb rácsstruktúrát, és következésképp, rövidebb szimulációs időket eredményez.

Komplex geológiák magasabb szintű modellezése

A nem strukturált rácsok rugalmasak, és könnyen alkalmazkodnak a nagyon változó felszíni és felszín alatti sztratigráfiai adottságokhoz. A rácsszerkezet lehetővé teszi a nem folytonos rétegek definiálást, melyek nulla vastagsági vékonyodhatnak el, lehetővé téve a realisztikusabb geológiai leképezést.

Megnövekedett numerikus stabilitás

A Visual MODFLOW Flex v.2014.1 nem strukturált rácsai a Voronoi cellákból álló speciális sokszögtípusból épülnek fel. A Voronoi cellák jobbak, mint az egyéb nem strukturált geometriák (beépülő rácsok, guad-tree v. okt-tree rácsok), mert teljesítik a CVFD (Control Volume Finite Difference) kritériumokat, és emiatt nem igénylik a Ghost Node Correction (GNC) korrekciót, továbbá, a peremfeltétel csomópontok (pl. kutak, stb.) pontosan a rács-csomópontokra esnek. Az eredmény egy hatékony, robusztus és mebízható, konvergens és pontosabb megoldáshoz vezető rács.

Miért használjuk a Visual MODFLOW Flex-et a MODFLOW-USG szimulációkhoz?

Intuitív, könnyen használható interfész

A Visual MODFLOW Flex v.2014.1 egy egyszerűen használható felhasználói felület a modell bemenetek definiciója, a modell futtatása és az eredmények megtekintéséhez.

Több-modelles környezet

A Visual MODFLOW Flex koncepcionális modellezési megközelítése lehetővé teszi korlátlan számú numerikus modell egyszerű létrehozását egyetlen 3D koncepcionális modell alapján, mindezt egyetlen projekt keretében. A különböző modellek eredményei összehasonlíthatók, és egymás mellett elemezhetők ugyanabban a környezetben. Ez lehetővé teszi több, egymástól eltérő rácsfinomítású MODFLOW-USG modell összehasonlítását, és azoknak a MODFLOW-2005 modellekhez viszonyított validációját.

Koncepcionális modellezési megközelítés

A koncepcionális modellezési megközelítés egyszerűsíti a MODFLOW-USG modellek felépítését. A GIS alapú peremfeltétel (pontok, vonalak, sokszögek) megjelenítések automatikusan a rácsgeneráló részeivé válnak, és ezáltal egy teljesen természetes és intuitív munkafolyamat áll a felhasználó rendelkezésére. A koncepcionális modell nem-folytonos formációi automatikusan nulla vastagságú rétegekké konvertálódnak a nem strukturált numerikus rácsban. A numerikus modell inputok (pl. tulajdonságok, kutak és peremfeltételek) a koncepcionális modell adatai alapján automatikusan betöltésre kerülnek.

Robusztus rácsgenerátor

A Visual MODFLOW Flex rendelkezik egy beépített nem-strukturált rácsgenerátorral, amely méltányos alapbeállításoakt kínál a Voronoi rácsok generálásához. A rácsgenerátor lehetővé teszi továbbá a modell peremfeltételei körüli rácsfinomítási szintek módosítását. A rács hatékonyan finomítható a különböző elemek körül úgy, hogy mindvégig teljesíti a CVFD kritériumokat.

Erőteljes 2D/3D megjelenítés

A Visual MODFLOW Flex erőteljes 2D és 3D megjelenítői képesek nagy felbontásban ábrázolni a modell bemeneteket és eredményeket. Az interaktív kontroll funkciók révén bármely szögből megtekinthetők és elemezhetők az eredmények.

lokalizált rácsfinomítás
Nem folytonos geolĂłgia
Voronoi cellák