Újdonságok a Visual MODFLOW Flex 2015.1 verzióban

Bővített szimulációs képességek

A MODFLOW-NWT beépítése a Flex felhasználói felületbe, egyszerűsíti a cellák száradása és újra nedvesítése okozta nem lineáris probléma kezelését a talajvíztükör szivárgási egyenletének megoldása során. A MODFLOW-NWT talán a legfontosabb fejlesztés a MODFLOW több mint 25 éves történetében, amely számos olyan gyakorlati modellezési problémára kínál megoldást, melyek eddig csak külső programok (pl. MODFLOW-SURFACT) segítségével voltak megoldhatók.

Cellaértékek pontos hozzárendelése és szerkesztése

Egyszerűsödött a cellákhoz (egy v. több cellához) rendelt paraméterek és az inaktív cellák definiálása azáltal, hogy a peremeltételek másolhatók a rétegek között.

Termelőkutak javított kezelése

Termelőkutak kútszinten történő definálása. Mindez megkönnyíti a kútadatok bevitelét és szerkesztését. Nem utolsó sorban, egyértelműbb megjelenítést kínál úgy a koncepcionális, mint a numerikus modellekben.

Termelőkutak javított megjelenítése

Szűrőintervallumok megjelenítése az oldalnézetekben, és a kutak ábrázolása a vízkivételi ütem vagy a koncentráció alapájn.

Idősor jellegű adatok rugalmas kezelése

Termelőkutak és megfigyelőkutak idősor jellegű adatainak kényelmes importálása, megjelenítése és szerkesztése relatív idők használatával.

Rugalmas részecskekövetési opciók

Részecske elmozdulási idő és időmarker gyakoriság megadása.

Cella paraméterek definiálása
Kútszűrő ábrázolás
Kútszűrő ábrázolás
Részecskeútvonalak időmarkerekkel