Szakértés

Modellezés

Szivárgáshidraulikai és szennyeződésterjedés modellezés

Meggyőződésünk, hogy helyesen felépített, korrekt adatokon alapuló szivárgáshidraulikai és szennyeződésterjedés modellekkel hatékonyabb és célravezetőbb kármentesítés valósítható meg. Magyarországon, a nagyobb környezetvédelmi múltra visszatekintő fejlett országokkal ellentétben, még mindig sokkal kevesebb energiát és pénzt költenek a tényfeltárásra, melynek következtében a kármentesítés eredményessége komoly bizonytalansági tényezőkkel terhelt. Ilyen körülmények között, az analitikus vagy a numerikus modellezési eljárások alkalmazásának talán nagyobb a létjogosultsága, mert lehetővé teszi, egyrészt a hiányzó adatok milyenségének és mennyiségének pontosabb meghatározását, másrészt pedig, lehetőség válik arra, hogy több lehetséges megoldás közül könnyebben kiválasszuk a legmegfelelőbbet. Az előző gondolatmenethez tartozik az is, hogy egy grafikus modelleredmény hatékonyabb kommunikációt tesz lehetővé, mint egy táblázatba foglalt adathalmaz.

Tényfeltárás

Környezeti tényfeltárás és kármentesítés

A tényfeltárás egy-egy beavatkozási folyamat legfontosabb szakasza. Immár, számos nagyobb területen végeztünk tényfeltárást, és jelentős tapasztalatot sikerült szerezni e téren. Főleg a geológiai/hidrogeológiai szempontból végzett felmérésekben mozgunk otthonosan, és rengeteg tapasztalatot szereztünk a klórozott szénhidrogénekkel szennyezett területek tényfeltárása és kármentesítése terén. Sajnos, a vízadóknak nagyobb része olyan súlyosan szennyezett, hogy a szennyező anyag szabad fázisban is előfordul. A víznél kisebb fajsúlyú szénhidrogénekkel ellentétben, a DNAPL típusú szabad fázisok kezelése igen nehéz feladat, mert az összefüggő szabad fázis nem a talajvíztükör felszínén alakul ki, hanem annak feküjén, és az oldott szennyeződés gyakran több vízadót és a köztük lévő zárórétegeket is elszennyez. Már az összefüggő szabad fázis megtalálása is gondot jelent, és szinte minden esetben csak másodlagos jelek utalnak annak hollétére. A szabad fázis kezelése, csak részét képezi az ilyen területek által támasztott követelményeknek, és tapasztalat hiányában nagyon könnyű eltávolodni a valóságtól. Ilyen és hasonló esetekben mi segíteni tudunk!

Jelentős előnyünknek érezzük, hogy naprakész információink vannak a nemzetközi szakirodalomban megjelenő újdonságokról, és tagjai vagyunk (egyéni és cég) a National Ground Water Association (NGWA) AGWSE (Association of Ground Water Scientists and Engineers) egyesületének. Továbbá, az általunk forgalmazott bioremediációs technológiák és eszközök alkalmazásával kapcsolatosan sikerül elméleti és gyakorlati síkon is naprakésznek maradni a legfejletteb eszközökkel és eljárásokkal, folyamatosan fejlesztve tudásunkat.

Kockázatelemzés

Humánegészségügyi és ökotoxikológiai kockázatelemzés

Környezeti kockázatvizsgálat és elemzés, ezen belül az emberi egészségre irányuló kockázat vizsgálata, elemzése és értékelése, Magyarországon még nem teljesen szabályozott irányelvek és metodikák alapján végezhető, illetve készíthető. Léteznek ugyan erre vonatkozó publikációk, de részletes irányelvek hiányában, a legtöbb esetben a U.S. EPA irányelvei kerülnek figyelembe vételre. Az első teljes körű, humántoxikológiai kockázatelemzést még akkor készítettük, amikor Magyarországon - legjobb tudomásunk szerint - csak egy hasonló értékelés készült. Az elemzés egy jászberényi vadlerakó un. "meg nem bolygatott" (baseline) állapota esetén várható kockázatokat vizsgálta. EPA irányelvek alapján dolgoztunk, és magyar (OKI) és amerikai (CH2MHill) cégek szakértői vizsgálták és véleményezték dolgozatunkat. Azóta, több hasonló, kisebb-nagyobb volumenű kockázatelemzést készítettünk.