MODFLOW-USG erőforrások

MODFLOW-USG erőforrások

Az újonnan kiadott MODFLOW-USG (a MODFLOW nem-strukturált rács - UnStructured Grid - verziója). jelentős előrelépést jelent a felszín alatti vizek modellezése területén. és az új képességek mellett, számos változás történt a MODFLOW koncepcionális alapjait illetően is. Ennek következtében tehát, nagyobb szükség van a nem-strukturált MODFLOW-USG verzió és a a trasicionális MODFLOW verziók (MODFLOW-2000, -2005, -NWT, -LGR) közötti különbségek megértésére. Ezen az oldalon néhány olyan weboldalra mutató linket sorolunk fel, melyek hivatalos kiadványokra, multimédiás bemutatókra, stb. mutatnak a MODFLOW-USG és a Visual MODFLOW Flex képességeinek ismertetése érdekében.

PEST v.12.3 támogatás

Modellkalibráció támogatása a PEST v.12.3-val

A Visual MODFLOW Flex 2012.2 verzió tartalmaz egy új interfészt a PEST program számára. Az interfészt úgy alakították ki, hogy az minden szintű modellező számára könnyen használható legyen, lépésenként végigvezetve őt a kalibrációs folyamat minden egyes elvégzendő fázisán. Továbbá, az interfész lehetővé teszi a PEST komplexebb képességeinek a támogatását is, és a kontrollfájl közvetlen elérését, lehetőséget biztosítva a gyakorlott modellezők részére a PEST futtatás teljes testre szabására.

 • Egyszerű, intuitĂ­v felhasználĂłi felĂĽlet: A PEST folyamaton egy egyedi munkafolyamat alapĂş felhasználĂłi felĂĽlet vezet vĂ©gig, lehetĹ‘vĂ© tĂ©ve a PEST bemenetek hatĂ©kony megadását, Ă©s kizárĂłlag az inputok Ă©s az eredmĂ©nyek Ă©rtelmezĂ©sĂ©re valĂł koncentrálást.
 • Több modell kezelĂ©se Ă©s összehasonlĂ­tása egyetlen projekt keretĂ©ben: A projekt keretĂ©ben könnyen összehasonlĂ­thatĂłk több PEST futtatás eredmĂ©nyei az eredeti modell eredmĂ©nyeivel. A tulajdonság paramĂ©terek vizuálisan összehasonlĂ­thatĂłk az egymás mellĂ© helyezett nĂ©zetekben, Ă©s kiszámĂ­thatĂłk a vĂ­zszintek közötti eltĂ©rĂ©sek több modellfuttatás eredmĂ©nyeinek alapján.
 • VezetĹ‘pontok (Pilot Points) támogatása: A rögzĂ­tett vezetĹ‘pontok hozzáadásával biztosĂ­thatĂł, hogy a PEST realisztikus Ă©s reprezentatĂ­v paramĂ©ter Ă©rtĂ©keket generáljon. A vezetĹ‘pontok könnyen exportálhatĂłk meglĂ©vĹ‘ GIS adatkĂ©szletekbĹ‘l, vagy kĂ©zzel digitalizálhatĂłk egy interaktĂ­v 2D betekintĹ‘ben. A rögzĂ­tett Ă©s a lágy pontok között eltĂ©rĹ‘ szimbĂłlum stĂ­lusok alkalmazásával tehetĂĽnk kĂĽlönbsĂ©get a 2D/3D betekintĹ‘kben.
 • KĂ©znĂ©l lĂ©vĹ‘ PEST vezĂ©rlĹ‘k: A PEST vezĂ©rlĹ‘pult lehetĹ‘vĂ© teszi a tĂşl sokáig futĂł vagy a nem haladĂł PEST futtatások gyors befejezĂ©sĂ©t.
 • Egy kattintásos exportálás Excel-be: A formattált PEST eredmĂ©nyek Excel-be exportálhatĂłk, lehetĹ‘vĂ© tĂ©ve a teljesen testre szabott paramĂ©ter Ă©rtĂ©k Ă©s paramĂ©ter Ă©rzĂ©kenysĂ©gi diagramok lĂ©trehozását.
 • A PEST eredmĂ©nyek azonnali elĂ©rĂ©se: A Visual MODFLOW Flex alkalmazásával nem kell mappákban keresgĂ©lnĂĽnk a PEST eredmĂ©nyek megtalálása Ă©rdekĂ©ben. Az összes PEST eredmĂ©ny kĂ©nyelmesen megjelenĂ­thetĹ‘ az alkalmazásban, azonnali hozzáfĂ©rĂ©st biztosĂ­tva a PEST futtatási informáciĂłkhoz, Ă©s lehetĹ‘vĂ© tĂ©ve a gyors Ă©s hatĂ©kony döntĂ©sek meghozatalát.
 • Szabványos PEST fĂĽggvĂ©nyek támogatása: A futtatás elĹ‘tt a PEST Check opciĂł automatikusan ellenĹ‘rzi, hogy a bemeneti fájlok tartalmaznak-e hibákat. A gyorsabb futtatás, a javĂ­tott numerikus stabilitás Ă©s a jobb, megbĂ­zhatĂłbb PEST eredmĂ©nyek Ă©rdekĂ©ben számos regularizáciĂłs opciĂł közĂĽl választhatunk, mint pl.: a Tyihonov (preferált Ă©rtĂ©k Ă©s preferált homogĂ©n) Ă©s az SVD-Assist.
pest-1
pest-2
pest-3
pest-4

Visual MODFLOW Flex 2013.1 újdonságok

Újdonságok a Visual MODFLOW Flex 2013.1 verzióban

A Visual MODFLOW Flex 2013.1 egyesíti a nagy teljesítményű transzport motorokat a kiváló 2D/3D megjelenítési képességekkel, melyek révén pontos, megbízható és hatékony szibárgáshidraulikai és szennyeződésterjedés szimulációk végezhetők.

 • SzennyezĹ‘dĂ©stranszport modellezĂ©s: MT3DMS transzport szimuláciĂłk könnyed megtervezĂ©se, Ă©s a modellezett szennyezĹ‘dĂ©scsĂłvák 2D/3D megjelenĂ­tĂ©se
 • JavĂ­tott teljesĂ­tmĂ©ny Ă©s maximális hatĂ©konyság: a teljes 64-bites támogatással kĂ©tszeres sebessĂ©gnövekedĂ©s Ă©rhetĹ‘ el, ami jelentĹ‘sen lecsökkenti a futási idĹ‘ket
 • Megnövelt kapacitás a nagyobb modellekhez: a 64-bites támogatás rĂ©vĂ©n nagy mĂ©retű transzport modellek Ă©pĂ­thetĹ‘k a nagy felbontásĂş (1 milliĂł cella) szivárgáshidraulikai (MODFLOW) modellekhez
 • JavĂ­tott 2D megjelenĂ­tĂ©s: sima navigálás Ă©s az eredmĂ©nyek rĂ©szletes feltárása a javĂ­tott 2D grafikus motorral
 • Több modelles bizonytalansági analĂ­zis: TöbbfĂ©le rácstĂ­pus, modellezĂ©si szcenáriĂł Ă©s kármentesĂ­tĂ©si stratĂ©gia egymás melleti könnyed összehasonlĂ­tása egytlen projekt keretĂ©ben, Ă©s a legmegfelelĹ‘bb modell kiválasztása.
 • MegbĂ­zhatĂł minĹ‘sĂ©gbiztosĂ­tás Ă©s ellenĹ‘rzĂ©s (QA/QC): csĂłvahelyek vizuális korreláciĂłja a furat Ă©s monitoring helyekkel, valamint a geolĂłgiai modellel a feltĂ©telezĂ©sek validáciĂłja Ă©s ez eredmĂ©nyek megbĂ­zhatĂłságának növelĂ©se Ă©rdekĂ©ben.
 • Klasszikus numerikus modellezĂ©si munkafolyamatok: a koncepcionális mellett a klasszikus modellezĂ©si megközelĂ­tĂ©s alkalmazásának a lehetĹ‘sĂ©ge (ugyanĂşgy mint a Visual MODFLOW Classic interfĂ©sz alatt).

Szimulációs idők felezése

A 64-bites támogatással, a Visual MODFLOW Flex drámaian lecsökkenti az MT3DMS transzportszimulációkat. A futási idők osztályozása érdekében, egy 670.000 cellás és 15 stresszperiódust felülelő transzportmodellt futtattak a Visual MODFLOW Classic és a Visual MODFLOW Flex (32-bit és 64-bit) felületek alatt. A futási időket az alábbi diagram ábrázolja. A Visual MODFLOW Flex 32-bites és 64-bites szimulációk 2700 sec ill. 2400 sec alatt futottak le. Ezzel szemben, a Visual MODFLOW Classic szimuláció 5063 másodperc alatt futott le, ami több mint kétszerese a Visual MODFLOW Flex 64-bites szimulációnak.

MT3DMS futási idők (Classic vs. Flex)

Hibakorrekciók és javítások

Tekintsd meg a Visual MODFLOW Flex Readme fájlt, melyben megtalálható a kijavított hibák teljes listája, valamint egyéb általános javítások és fejlesztések.

3D csóvamozgás
Nagy transzportmodellek
2D grafikus motor
Rácsok összehasonlítása

Visual MODFLOW Flex 2014.1 újdonságok

Újdonságok a Visual MODFLOW Flex 2014.1 verzióban

A Visual MODFLOW Flex v.2014.1 támogatja a USGS MODFLOW modell MODFLOW-USG verzióját, amely a klasszikus MODFLOW-nak a véges térfogatok (finite volume) eljáráson alapuló változata. Ez a változat lehetővé teszi rugalmas és hatékony modellrácsok és geometriák alkalmazását.

A nem strukturált rácsok előnyei

Megnövelt szimulációs pontosság

A nem strukturált rácsok lehetővé teszik a kutak, folyók és egyéb peremfeltételek körüli lokális rácsfinomítást, valamint a nem folytonos rétegek támogatását. Ezek a képességek nagy felbontást tesznek lehetővé azokon a területeken, ahol erre a leginkább szükség van.

Csökkentett szimulációs idők

A tradivionális MODFLOW rácsfinomítás gyakran fölöslegesen nagy számú rács-cellát generált a modell olyan területein, ahol arra nincs is szükség. Ennek eredménye - főleg az amúgy is sok cellát tartalmazó modellek esetében - a megnövekedett szimulációs idők, azaz a kis hatékonyságú modellek. A nem strukturált rácsok révén, a rácsfinomítást csak azokra területekre kell elvégezni, ahol arra tényleg szükség van, ami lényegesen kevesebb cellát, stabilabb rácsstruktúrát, és következésképp, rövidebb szimulációs időket eredményez.

Komplex geológiák magasabb szintű modellezése

A nem strukturált rácsok rugalmasak, és könnyen alkalmazkodnak a nagyon változó felszíni és felszín alatti sztratigráfiai adottságokhoz. A rácsszerkezet lehetővé teszi a nem folytonos rétegek definiálást, melyek nulla vastagsági vékonyodhatnak el, lehetővé téve a realisztikusabb geológiai leképezést.

Megnövekedett numerikus stabilitás

A Visual MODFLOW Flex v.2014.1 nem strukturált rácsai a Voronoi cellákból álló speciális sokszögtípusból épülnek fel. A Voronoi cellák jobbak, mint az egyéb nem strukturált geometriák (beépülő rácsok, guad-tree v. okt-tree rácsok), mert teljesítik a CVFD (Control Volume Finite Difference) kritériumokat, és emiatt nem igénylik a Ghost Node Correction (GNC) korrekciót, továbbá, a peremfeltétel csomópontok (pl. kutak, stb.) pontosan a rács-csomópontokra esnek. Az eredmény egy hatékony, robusztus és mebízható, konvergens és pontosabb megoldáshoz vezető rács.

Miért használjuk a Visual MODFLOW Flex-et a MODFLOW-USG szimulációkhoz?

Intuitív, könnyen használható interfész

A Visual MODFLOW Flex v.2014.1 egy egyszerűen használható felhasználói felület a modell bemenetek definiciója, a modell futtatása és az eredmények megtekintéséhez.

Több-modelles környezet

A Visual MODFLOW Flex koncepcionális modellezési megközelítése lehetővé teszi korlátlan számú numerikus modell egyszerű létrehozását egyetlen 3D koncepcionális modell alapján, mindezt egyetlen projekt keretében. A különböző modellek eredményei összehasonlíthatók, és egymás mellett elemezhetők ugyanabban a környezetben. Ez lehetővé teszi több, egymástól eltérő rácsfinomítású MODFLOW-USG modell összehasonlítását, és azoknak a MODFLOW-2005 modellekhez viszonyított validációját.

Koncepcionális modellezési megközelítés

A koncepcionális modellezési megközelítés egyszerűsíti a MODFLOW-USG modellek felépítését. A GIS alapú peremfeltétel (pontok, vonalak, sokszögek) megjelenítések automatikusan a rácsgeneráló részeivé válnak, és ezáltal egy teljesen természetes és intuitív munkafolyamat áll a felhasználó rendelkezésére. A koncepcionális modell nem-folytonos formációi automatikusan nulla vastagságú rétegekké konvertálódnak a nem strukturált numerikus rácsban. A numerikus modell inputok (pl. tulajdonságok, kutak és peremfeltételek) a koncepcionális modell adatai alapján automatikusan betöltésre kerülnek.

Robusztus rácsgenerátor

A Visual MODFLOW Flex rendelkezik egy beépített nem-strukturált rácsgenerátorral, amely méltányos alapbeállításoakt kínál a Voronoi rácsok generálásához. A rácsgenerátor lehetővé teszi továbbá a modell peremfeltételei körüli rácsfinomítási szintek módosítását. A rács hatékonyan finomítható a különböző elemek körül úgy, hogy mindvégig teljesíti a CVFD kritériumokat.

Erőteljes 2D/3D megjelenítés

A Visual MODFLOW Flex erőteljes 2D és 3D megjelenítői képesek nagy felbontásban ábrázolni a modell bemeneteket és eredményeket. Az interaktív kontroll funkciók révén bármely szögből megtekinthetők és elemezhetők az eredmények.

lokalizált rácsfinomítás
Nem folytonos geolĂłgia
Voronoi cellák

Visual MODFLOW Flex 2014.2 újdonságok

Újdonságok a Visual MODFLOW Flex 2014.2 verzióban

ZoneBudget zónák egyszerű definiálása

A szuberegionális vízmérleg számítások céljából létrehozandó zónák a modelltér adott részére digitalizált zárt és nyílt törtvonalak és pontok, vagy egy meglévő adatobjkektum (pl. shapefájl v. DXF réteg) kiválasztása révén lehetséges.

Kis permeabilitású gátak támogatása - Horizontal Flow (Wall) Barrier (HFB)

Az új verzió támogatja a Horizontal Flow Barrier (HFB) csomagot, amelyet kis permeabilitású szivárgási akadályok (vetők, zagygátak, stb.) szimulációjára lehet alkalmazni. A fal típusú peremfeltételek definiálása nagyon egyszerű: csupán egy vonalas objektum digitalizálására, vagy egy meglévő koncepcionális adatobjektum kiválasztására van szükség az X-Y térbeli kitrejedés meghatározása végett. A vertikális határokat a definiálás során kiválasztott rétegek adják.

A fal peremfeltételeket a modell több rétegéhez is hozzá lehet rendelni, és a numerikus attribútumokat közveltenül egy CSV fájl segítséfével lehet megadni. A peremfeltételek megjeleníthetők 3D és 2D nézetekben.

Javított részecske-követési opciók

Az új verzióban a részecskéket (a MODPATH részére) kör digitalizálása vagy egyéni részecskék elhelyezésével definiálhatjuk. A több rétegen keresztül szűrőzött vízkivételi kutak szimulációja érdekében, a részecskéket meghatározott modellréteghez rendelhetjük hozzá.

A részecskéket egy vagy több rétegből eltávolíthatjuk: egyszerűen csak egy négyszöget kell a kívánt terület köré digitalizálni, és az azon belül található récsecskéket máris törölhetjük.

A talajvíztükör megjelenítése

A Visual MODFLOW 2014.2 képes a talalvíztükör részletes 2D és 3D ábrázolására. Mindkét ábrázolásmódban, a talajvíz színárnyékolt felületként és kontúrokként kerül megjelenítésre. Szelvénynézetben (sor és oszlop) a talajvíztükröt smított interpolált vonalként, vagy "diszkrét", szakaszolt törtvonalként lehet ábrzázolni. Utóbbi esetben a MODFLOW cellák határozáák meg a szakaszokat.

Utólagos feldolgozás céljából, a víztükör adatok kényelmesen CSV fájlba exportálhatók.

Flexibilis színárnyékolási opciók

Szín és értékhatárok testre szabása, és a modelltulajdonságok, peremek, nyomásszintek, depressziók, koncentrációk és a víztükör kívánság szerinti megjelenítése 2D és 3D módokban.

Numerikus modellbementek fejlett szerkesztési lehetősége

A Visual MODFLOW Flex 2014.2 teljes körü lehetőségeket biztosít az inpu állományok hozzáféréséhez és az adatok haladó szintű szerkesztéséhez. Az input adatok CSV fájlokba exportálhatók, szerkeszthetők Excel-ben vagy szövegszerkesztőben, majd visszatölthetők a Visual MODFLOW Flex felületbe. Amennyiben a felhasználónak saját scriptjei vannak, azok rávezethetők a CSV fájlformátumra, ezáltal lehetővé téve egyszerre több input hatékony szerkesztését.

Diagramok exportálása CSV (Excel) formátumba

A modelleredmények CSV formáumú fájlba eportálhatók, és beolvashatók Excel-be, vagy a kedvenc diagramkészítő alkalmazásunkba, ahol tovább formázhatók és elemezhetők (számított és modellezett nyomások, áttörési görbék).

Egyéb újdonságok

 • Elforgatott rácsok támogatása
 • A tulajdonság zĂłnák alapĂ©rtelmezett szĂ­nei megegyeznek a Visual MODFLOW Classic beállĂ­tásaival, Ă©s Ă­gy könnyebben összehasonlĂ­thatĂłk a tulajdonságok Ă©s a peremfeltĂ©telek a kĂ©t felĂĽlet )Flex Ă©s Classic) között.
 • Javitott navigáciĂłs a munkafolyamatokban, lehetĹ‘vĂ© tĂ©ve az elvĂ©gzett feladatok átugrását.
Zone Budget zónák definiálása
HFB peremfeltétel
Javított részecske elheyezés
Talajvíztükör megjelenítése különböző módokon
Koncentrációk testre szabott színárnyékolása
Exportálás Excel-be
Elforgatott numerikus rácsok

Visual MODFLOW Flex 2015.1 újdonságok

Újdonságok a Visual MODFLOW Flex 2015.1 verzióban

Bővített szimulációs képességek

A MODFLOW-NWT beépítése a Flex felhasználói felületbe, egyszerűsíti a cellák száradása és újra nedvesítése okozta nem lineáris probléma kezelését a talajvíztükör szivárgási egyenletének megoldása során. A MODFLOW-NWT talán a legfontosabb fejlesztés a MODFLOW több mint 25 éves történetében, amely számos olyan gyakorlati modellezési problémára kínál megoldást, melyek eddig csak külső programok (pl. MODFLOW-SURFACT) segítségével voltak megoldhatók.

Cellaértékek pontos hozzárendelése és szerkesztése

Egyszerűsödött a cellákhoz (egy v. több cellához) rendelt paraméterek és az inaktív cellák definiálása azáltal, hogy a peremeltételek másolhatók a rétegek között.

Termelőkutak javított kezelése

Termelőkutak kútszinten történő definálása. Mindez megkönnyíti a kútadatok bevitelét és szerkesztését. Nem utolsó sorban, egyértelműbb megjelenítést kínál úgy a koncepcionális, mint a numerikus modellekben.

Termelőkutak javított megjelenítése

Szűrőintervallumok megjelenítése az oldalnézetekben, és a kutak ábrázolása a vízkivételi ütem vagy a koncentráció alapájn.

Idősor jellegű adatok rugalmas kezelése

Termelőkutak és megfigyelőkutak idősor jellegű adatainak kényelmes importálása, megjelenítése és szerkesztése relatív idők használatával.

Rugalmas részecskekövetési opciók

Részecske elmozdulási idő és időmarker gyakoriság megadása.

Cella paraméterek definiálása
Kútszűrő ábrázolás
Kútszűrő ábrázolás
Részecskeútvonalak időmarkerekkel

Visual MODFLOW Flex 4.0 újdonságok

Újdonságok a Visual MODFLOW Flex 4.0 verzióban

A Visual MODFLOW 4.0 rövidebb idő alatt több feladat elvégzését teszi lehetővé, és nagyobb rugalmasságot biztosít. Az új verzió "újra bevezeti" a Classic felület néhány olyan fontos "régi" funkcióját, melyeket kimondottan a felhasználók igényeltek, ill. néhány teljesen új képességgel is bővült.

Az alábbi felsorolásban  CL  jelölĂ©ssel láttuk el azokat a kĂ©pessĂ©geket, amelyeket a Flex a Classic verziĂłbĂłl "örökölt" meg, ill.  ĂšJ  cĂ­mkĂ©vel láttuk el a teljesen Ăşj kĂ©pessĂ©geket.

Rácsszerkesztési bővítések

 CL  Numerikus rácsszerkesztĂ©s - A lĂ©trehozott rácsok most már könnyen szerkeszthetĹ‘k sorok, oszlopok, vagy Ă©rtekek hozzáadása rĂ©vĂ©n. Teljes kontroll alatt tarthatĂł a beillesztett cellák helye Ă©s száma, Ă©s "visszavonás" opciĂł áll rendelkezĂ©sre, ha a kĂ­vánt eredmĂ©ny nem megfelelĹ‘.

 ĂšJ  Törtszám alapĂş rácsfinomĂ­tás - A rácstávolság mĂłdosĂ­tása (finomĂ­tás v. durvĂ­tás) törtszámok alapján. PĂ©ldául, egy adott terĂĽleten belĂĽl megadhatĂł, hogy 3 egymás melletti cellát 2 cellára konvertáljon (vagy tetszĹ‘leges egyĂ©b arányban). Ez a tulajdonság rendkĂ­vĂĽl fontos, ha meg akarjuk tartani a rács jĂłságát, elkerĂĽlendĹ‘ a rossz arányosságĂş cellákat.

 ĂšJ  CellamĂ©ret kontroll - Teljes kontroll a cellamĂ©ret felett a rácsgeneráláskor Ăşgy, hogy egĂ©szszám mĂ©retű cellák definiálásával megkönnyĂ­tjĂĽk a kĂ©sĹ‘bbi számĂ­tásokat Ă©s a jelentĂ©sĂ­rást.

 CL  RácsjĂłsági mutatĂłk - A rácsszerkesztĂ©s során a maximális cellalĂ©pĂ©st meghaladĂł cellák vizuális megjelölĂ©se. A rácsonkĂ©nt egyedileg definiált cellalĂ©pĂ©s tolerancia olyan rugalmasságot jelent, amellyel jĂł minĹ‘sĂ©gű rácsok hozhatĂłk lĂ©tre, csökkentve a rács-alapĂş numerikus problĂ©mákat Ă©s/vagy számĂ­tási idĹ‘t. 

Tulajdonság és peremfeltétel szerkesztési bővítések

 CL  HozzárendelĂ©s keresztszelvĂ©nyben - PeremfeltĂ©telek Ă©s tulajdonságok hozzárendelĂ©se v. szerkesztĂ©se szelvĂ©ny nĂ©zetekben, garantáva a pontos elhelyezĂ©st.

 CL  Számolt Ă©rtĂ©kek támogatása - PeremfeltĂ©tel attribĂştumok megadása számolt Ă©rtĂ©kek alapján, pl. folyĂł tĂ­pusĂş peremfeltĂ©telek esetĂ©n.

 CL  PeremfeltĂ©tel validáciĂł - BelsĹ‘ ellenĹ‘rzĹ‘ vizsgálatok a hozzárendelt peremfeltĂ©teleken, hogy azok megfeleljenek a MODFLOW követelmĂ©nyeinek. PĂ©ldául, hogy a kezdĹ‘ Ă©s a vĂ©gsĹ‘ nyomások a cella felsĹ‘ Ă©s alsĂł oldalai közĂ© kerĂĽlnek. A Flex automatikusan javaslatot tesz a hiba helyesbĂ­tĂ©sĂ©re.

 ĂšJ  Több szegmenses lineáris interpoláciĂł a peremfeltĂ©telek definiálása során - LehetĹ‘sĂ©g van lineáris interpoláciĂłval csak egy adott peremszakasz mentĂ©n definiálni a peremfeltĂ©telt, vagy több szegmensre eltĂ©rĹ‘ lineáris interpoláciĂłt alkalmazni. 

 ĂšJ  Tulajdonság Ă©s peremfeltĂ©tel másolás/beillesztĂ©s Ă©s csoportos hozzárendelĂ©s - Ha az Ă©rtĂ©kek már rendelkezĂ©sre állnak a Flex-en kĂ­vĂĽlrĹ‘l, azok gyorsan másolhatĂłk Ă©s beilleszthetĹ‘k közvetlenĂĽl a peremfeltĂ©telbe vagy a tulajdonságzĂłna dialĂłgusokba. Ha szĂĽksĂ©gĂĽnk több cellába ugyanazon Ă©rtĂ©keknek a beillesztĂ©sĂ©re, ez most megtehetĹ‘ egyetlen kattintással.
 ĂšJ  Vizuálisan interaktĂ­v szerkesztĹ‘ - SzeretnĂ©d cellánkĂ©nt szerkeszteni s peremfeltĂ©telek, vagy a cellaĂ©rtĂ©keket? Az Ăşj, vizuálisan interaktĂ­v szerkesztĹ‘ lehetĹ‘vĂ© teszi egy Ă©rtĂ©k kiválasztását, Ă©s megkeresi a cella helyĂ©t a rácsnĂ©zĹ‘ben, vagy kiválaszthatunk egy cellát a rácsnĂ©zĹ‘ben, Ă©s közvetlenĂĽl szerkeszthetjĂĽk a cellaĂ©rtĂ©ket.

Egyéb bővítések

 ĂšJ  MellĂ©krács lĂ©trehozása - Egy regionális nagyobb modell valamelyik alrácsa alapján gyorsan, kĂ©t kattintással lĂ©trehozhatĂł egy Ăşj modell (az összes peremfeltĂ©tel meghatározásával). Ez a lehetĹ‘sĂ©g lokális transzportmodellek lĂ©trehozása esetĂ©n hasznos.

 CL  DXF támogatás - Bármely Flex betekintĹ‘ ablakban megjelenĂ­thetĹ‘k 2D v. 3D DXF-ek alaptĂ©rkĂ©pkĂ©nt megkönnyĂ­tve a modellterĂĽleten belĂĽl a helyek azonosĂ­tását.

 CL  ElĹ‘zĹ‘ futtatás számolt nyomásainak felhasználása - Az Ăşj modellfuttatások kezdeti nyomásaikĂ©nt felhasználhatĂłk egy elĹ‘zĹ‘ futtatás eredmĂ©nyei.

 ĂšJ  FlexScript DSL szkriptek - Utálod az egeret, de szereted a billentyűzetet?. A FlexScript segĂ­tsĂ©gĂ©vel gyors mĂłdosĂ­tások vagy pontos másolatok kĂ©szĂ­thetĹ‘k a rácstervekrĹ‘l, a tulajdonságokrĂłl Ă©s a peremfeltĂ©telekrĹ‘l anĂ©lkĂĽl, hogy az interfĂ©szen belĂĽl bárhová kattintani kĂ©ne.

Verziószám módosítás

Az új verzióval módosult a szoftver verziószámának jellege is. Az eddigi év alapú verziószámok eltűnnek, és az új verzió verziószáma ezúttal 4.0. A későbbiekben mindig az első számjegy fogja jelezni a főverzió számát, a pont utáni számjegy pedig a mellékverziót. A módszer sokkal áttekinthetőbb, és könnyebben követhetők a módosítások.

Numerikus rácsszerkesztés
Törtszámalapú rácsfinomítás
Peremfeltételek definiálása szelvény nézetekben
Teleszkópikus rácsfinomítás - lokális modell létrehozása regionális modellből

Visual MODFLOW Flex 4.1 újdonságok

Újdonságok a Visual MODFLOW Flex 4.1 verzióban

A Visual MODFLOW Flex 4.1, bár köztes verziónak számít, rengeteg bővítéssel, fejlesztéssel és javítással jött ki. Az alábbi táblázat tartalmazza a legfontosabb újdonságok vázlatos leírását.

Megjelenítés és beállítások

 • 2D/3D nĂ©zetekben valĂł navigálás billentyűkkel - A nyĂ­l billentyűkkel eltolhatĂł a nĂ©zet, a numerikus billentyűzet +/- Ă©s a Page up/down billentyűk pedig zoomolásra használhatĂłk. AktĂ­v 3D nĂ©zetben a Shift + fel/le gombok mĂłdosĂ­tják a modellnek a horizonthoz viszonyĂ­tott relatĂ­v dĹ‘lĂ©sĂ©t, a Shift + jobb/bal gombok pedig elforgatják a modellt a vertikális tengely körĂĽl.
 • TetszĹ‘leges kontĂşrok - A 2D Ă©s 3D nĂ©zetekben, valamint a Flex Viewer-ben, a kontĂşrvonalak kezdeti Ă©s vĂ©gsĹ‘ szintjĂ©nek megadásával testre szabhatĂłk a kontĂşrok. MeghatározhatĂł a kontĂşrintervallum is, Ă©s tetszĹ‘leges Ă©rtĂ©kű kontĂşrvonal is megjelenĂ­thetĹ‘. Egyik nĂ©zet beállĂ­tásai a többi nĂ©zetben is Ă©rvĂ©nyesek.
 • 3D nĂ©zetek alapĂ©rtelmezett beállĂ­tásai - LĂ©trehozhatĂłk Ă©s elmenthetĹ‘k projekt-specifikus alapĂ©rtelmezett beállĂ­tások a 3D nĂ©zet mindegyik adattĂ­pusához.

Munkafolyamatok

 • ModellezĂ©si cĂ©lok - A transzport szimuláciĂłk modellezĂ©si cĂ©ljai bármikor mĂłdosĂ­thatĂłk, nem csak a modell felĂ©pĂ­tĂ©sĂ©nek kezdeti lĂ©pĂ©sĂ©ben.
 • Translate/Run modellbeállĂ­tások - A Classic felĂĽlet haladĂł beállĂ­tásaihoz hasonlĂłan, megadhatĂłk azok az egyĂ©ni csomagok, amelyeket a szimuláciĂł során le szeretnĂ©nk fordĂ­tani Ă©s/vagy futtatni. LehetĹ‘vĂ© válik ezáltal, többek között, a felhasználĂłi felĂĽletek által mĂ©g támogatott csomagok futtatása.

Rácsszerkesztési fejlesztések

 • CellamĂ©ret kontroll a koncepcionális modellekhez - A numerikus rácsokhoz hasonlĂłan, immár teljes mĂ©rtĂ©kben kontrollálhatĂł a rácsmĂ©ret a rács lĂ©trehozása során; a cellamĂ©ret egĂ©sz számkĂ©nt megadhatĂł, megkönnyĂ­tve a kĂ©sĹ‘bbiekben a ráccsal valĂł szerkesztĂ©si/számĂ­tási feladatok elvĂ©gzĂ©sĂ©t, vagy akár a jelentĂ©sek kĂ©szĂ­tĂ©sĂ©t.

Fejlesztések a tulajdonságok és a peremfeltételek definiálásához

 • LGR peremfeltĂ©telek - Az LGR modellekben a szĂĽlĹ‘ Ă©s az utĂłdrácsot egyaránt Ă©rintĹ‘ peremfeltĂ©telek (közös rácsfelĂĽletet metszĹ‘ peremfeltĂ©telek) meghatározhatĂłk a koncepcionális Ă©s a numerikus munkafolyamatok bármelyikĂ©ben.
 • Dual Domain Mass Transfer - A Flex 4.1 támogatja az MT3DMS Ă©s a MODFLOW-SURFACT transzport kĂłdokkal valĂł Dual Domain Mass Transfer modellek lĂ©trehozását (ld. mĂ©g FrissĂ­tett modellkĂłdok).
 • TelĂ­tetlen zĂłnabeli vĂ­záramlás (Unsaturated Zone Flow - UZF) csomag - A Flex támogatja az 1-D telĂ­tetlen vĂ­záramlás modellezĂ©sĂ©t a MODFLOW-2005 UZF csomaggal.

FrissĂ­tett modellkĂłdok

 • FrissĂ­tett MODFLOW-2005 - MODFLOW-2005 v.1.12.00, a USGS MODFLOW-2005 legfrissebb verziĂłja.
 • FrissĂ­tett MODFLOW-NWT - MODFLOW-NWT v.1.1.2, a USGS MODFLOW-NWT legfrissebb verziĂłja
 • MODFLOW-SURFACT támogatás – A Visual MODFLOW Flex támogatja a MODFLOW-SURFACT v.4.0 verziĂłt, a HydroGeoLogic, Inc. által fejlesztett, teljesen kapcsolt szivárgáshidraulikai Ă©s transzport kĂłdot, amely robusztus mĂłdszerekkel Ă©s javĂ­tott szimuláciĂłs kĂ©pessĂ©gekkel kezeli a komplex telĂ­tett/telĂ­tetlen áramlási Ă©s transzportfolyamatokat. A modell a USGS moduláris MODFLOW kĂłdon alapul, Ă©s az alábbi csomagokat tartalmazza:

MODFLOW-SURFACT-CHART-for-website
Megjegyzés: A MODFLOW-SURFACT programot HydroGeoLogic, INC. fejleszti, és külön kiegészítőként vásárolható meg a Visual MODFLOW Flex felülethez. A Flex felület tartalmazz a program demó verzióját, amely 10.000 cellát tartalmazó rácsméretig használható kiértékelés céljából. A SURFACT támogat egyéb csomagokat (pl. süllyedés (SUB), streamflow routing (SFR), stb.), amelyek a Flex felülettől függetlenül előkészíthetők, de futtathatók a Flex felület alatt.

Egyéb

 • FĂĽlek le- Ă©s visszacsatolása - A fĂĽlek (Tabs) lecsatolhatĂłk önállĂł ablakokkĂ©nt a kĂ©pernyĹ‘ bármely rĂ©szĂ©re kitehetĹ‘k. Egyszerűen hĂşzással Ă©s elengedĂ©ssel, vagy jobb egĂ©rgombbal a fĂĽlre kattintva Ă©s az 'Undock Tab' parancsot választva odahelyezhetĹ‘ az ablak, ahová a felhasználĂł kĂ­vánja. HasonlĂł "hĂşzás/elengedĂ©s" v. jobb-egĂ©rgomb 'Dock Tab' paranccsal az ablak visszacsatolhatĂł a program fĹ‘ablakába.
 • Explorer támogatás - A Visual MODFLOW Flex .AMD fájlok megnyithatĂłk közvetlenĂĽl a Windows ExplorerbĹ‘l
 • .Net Keretrendszer 4.6.1 - Tartalmazza a telepĂ­tĹ‘
 • About/Splash ablakok - A verziĂł- Ă©s az lĂ©tesĂ­tĂ©si szám (build number) megjelenik a program indĂ­tásakor felbukkanĂł Splash ablakban Ă©s az About ablakban.
 • JavĂ­tott teljesĂ­tmĂ©ny - JavĂ­tott memĂłriahasználat Ă©s teljesĂ­tmĂ©ny

Visual MODFLOW Flex 4.1 újdonságok (2)

Újdonságok a Visual MODFLOW Flex 4.1 verzióban

A Visual MODFLOW Flex 4.1, bár köztes verziónak számít, rengeteg bővítéssel, fejlesztéssel és javítással jött ki. Az alábbi táblázat tartalmazza a legfontosabb újdonságok vázlatos leírását.

Megjelenítés és beállítások

 • 2D/3D nĂ©zetekben valĂł navigálás billentyűkkel - A nyĂ­l billentyűkkel eltolhatĂł a nĂ©zet, a numerikus billentyűzet +/- Ă©s a Page up/down billentyűk pedig zoomolásra használhatĂłk. AktĂ­v 3D nĂ©zetben a Shift + fel/le gombok mĂłdosĂ­tják a modellnek a horizonthoz viszonyĂ­tott relatĂ­v dĹ‘lĂ©sĂ©t, a Shift + jobb/bal gombok pedig elforgatják a modellt a vertikális tengely körĂĽl.
 • TetszĹ‘leges kontĂşrok - A 2D Ă©s 3D nĂ©zetekben, valamint a Flex Viewer-ben, a kontĂşrvonalak kezdeti Ă©s vĂ©gsĹ‘ szintjĂ©nek megadásával testre szabhatĂłk a kontĂşrok. MeghatározhatĂł a kontĂşrintervallum is, Ă©s tetszĹ‘leges Ă©rtĂ©kű kontĂşrvonal is megjelenĂ­thetĹ‘. Egyik nĂ©zet beállĂ­tásai a többi nĂ©zetben is Ă©rvĂ©nyesek.
 • 3D nĂ©zetek alapĂ©rtelmezett beállĂ­tásai - LĂ©trehozhatĂłk Ă©s elmenthetĹ‘k projekt-specifikus alapĂ©rtelmezett beállĂ­tások a 3D nĂ©zet mindegyik adattĂ­pusához.

Munkafolyamatok

 • ModellezĂ©si cĂ©lok - A transzport szimuláciĂłk modellezĂ©si cĂ©ljai bármikor mĂłdosĂ­thatĂłk, nem csak a modell felĂ©pĂ­tĂ©sĂ©nek kezdeti lĂ©pĂ©sĂ©ben.
 • Translate/Run modellbeállĂ­tások - A Classic felĂĽlet haladĂł beállĂ­tásaihoz hasonlĂłan, megadhatĂłk azok az egyĂ©ni csomagok, amelyeket a szimuláciĂł során le szeretnĂ©nk fordĂ­tani Ă©s/vagy futtatni. LehetĹ‘vĂ© válik ezáltal, többek között, a felhasználĂłi felĂĽletek által mĂ©g támogatott csomagok futtatása.

Rácsszerkesztési fejlesztések

 • CellamĂ©ret kontroll a koncepcionális modellekhez - A numerikus rácsokhoz hasonlĂłan, immár teljes mĂ©rtĂ©kben kontrollálhatĂł a rácsmĂ©ret a rács lĂ©trehozása során; a cellamĂ©ret egĂ©sz számkĂ©nt megadhatĂł, megkönnyĂ­tve a kĂ©sĹ‘bbiekben a ráccsal valĂł szerkesztĂ©si/számĂ­tási feladatok elvĂ©gzĂ©sĂ©t, vagy akár a jelentĂ©sek kĂ©szĂ­tĂ©sĂ©t.

Fejlesztések a tulajdonságok és a peremfeltételek definiálásához

 • LGR peremfeltĂ©telek - Az LGR modellekben a szĂĽlĹ‘ Ă©s az utĂłdrácsot egyaránt Ă©rintĹ‘ peremfeltĂ©telek (közös rácsfelĂĽletet metszĹ‘ peremfeltĂ©telek) meghatározhatĂłk a koncepcionális Ă©s a numerikus munkafolyamatok bármelyikĂ©ben.
 • Dual Domain Mass Transfer - A Flex 4.1 támogatja az MT3DMS Ă©s a MODFLOW-SURFACT transzport kĂłdokkal valĂł Dual Domain Mass Transfer modellek lĂ©trehozását (ld. mĂ©g FrissĂ­tett modellkĂłdok).
 • TelĂ­tetlen zĂłnabeli vĂ­záramlás (Unsaturated Zone Flow - UZF) csomag - A Flex támogatja az 1-D telĂ­tetlen vĂ­záramlás modellezĂ©sĂ©t a MODFLOW-2005 UZF csomaggal.

FrissĂ­tett modellkĂłdok

 • FrissĂ­tett MODFLOW-2005 - MODFLOW-2005 v.1.12.00, a USGS MODFLOW-2005 legfrissebb verziĂłja.
 • FrissĂ­tett MODFLOW-NWT - MODFLOW-NWT v.1.1.2, a USGS MODFLOW-NWT legfrissebb verziĂłja
 • MODFLOW-SURFACT támogatás – A Visual MODFLOW Flex támogatja a MODFLOW-SURFACT v.4.0 verziĂłt, a HydroGeoLogic, Inc. által fejlesztett, teljesen kapcsolt szivárgáshidraulikai Ă©s transzport kĂłdot, amely robusztus mĂłdszerekkel Ă©s javĂ­tott szimuláciĂłs kĂ©pessĂ©gekkel kezeli a komplex telĂ­tett/telĂ­tetlen áramlási Ă©s transzportfolyamatokat. A modell a USGS moduláris MODFLOW kĂłdon alapul, Ă©s az alábbi csomagokat tartalmazza:

MODFLOW-SURFACT-CHART-for-website
Megjegyzés: A MODFLOW-SURFACT programot HydroGeoLogic, INC. fejleszti, és külön kiegészítőként vásárolható meg a Visual MODFLOW Flex felülethez. A Flex felület tartalmazz a program demó verzióját, amely 10.000 cellát tartalmazó rácsméretig használható kiértékelés céljából. A SURFACT támogat egyéb csomagokat (pl. süllyedés (SUB), streamflow routing (SFR), stb.), amelyek a Flex felülettől függetlenül előkészíthetők, de futtathatók a Flex felület alatt.

Egyéb

 • FĂĽlek le- Ă©s visszacsatolása - A fĂĽlek (Tabs) lecsatolhatĂłk önállĂł ablakokkĂ©nt a kĂ©pernyĹ‘ bármely rĂ©szĂ©re kitehetĹ‘k. Egyszerűen hĂşzással Ă©s elengedĂ©ssel, vagy jobb egĂ©rgombbal a fĂĽlre kattintva Ă©s az 'Undock Tab' parancsot választva odahelyezhetĹ‘ az ablak, ahová a felhasználĂł kĂ­vánja. HasonlĂł "hĂşzás/elengedĂ©s" v. jobb-egĂ©rgomb 'Dock Tab' paranccsal az ablak visszacsatolhatĂł a program fĹ‘ablakába.
 • Explorer támogatás - A Visual MODFLOW Flex .AMD fájlok megnyithatĂłk közvetlenĂĽl a Windows ExplorerbĹ‘l
 • .Net Keretrendszer 4.6.1 - Tartalmazza a telepĂ­tĹ‘
 • About/Splash ablakok - A verziĂł- Ă©s az lĂ©tesĂ­tĂ©si szám (build number) megjelenik a program indĂ­tásakor felbukkanĂł Splash ablakban Ă©s az About ablakban.
 • JavĂ­tott teljesĂ­tmĂ©ny - JavĂ­tott memĂłriahasználat Ă©s teljesĂ­tmĂ©ny